Jest to proces przywracania sprawności technicznej filtrów DPF wykonywany zgodnie ze specjalistyczna procedurą w ściśle kontrolowanych warunkach za pomocą specjalistycznego sprzętu i wyszkolonego personelu technicznego. Każdorazowo taki proces kończy się testami odbiorczymi potwierdzonymi odpowiednim certyfikatem.


 Proces regeneracji filtra cząstek stałych po jego demontażu, musi być przeprowadzony bardzo skrupulatnie i w ściśle kontrolowanych warunkach. Niezbędny do tego jest dobrze wyszkolony personel, oraz profesjonalne wyposażenie warsztatu. Zanim przystąpimy do regeneracji filtra dokonujemy dokładnych oględzin monolitu, aby upewnić się, czy filtr DPF kwalifikuje się do naprawy. Sprawdzamy czy nie jest wytopiony, popękany, ukruszony i czy nie jest zaklejony jakimiś substancjami chemicznymi lub uszczelniającymi.
regeneracja dpf