Diagnostyka DPF jest procesem umożliwiającym dokładne zbadanie stanu technicznego filtra. Jej wynik decyduje o tym, czy filtr kwalifikuje się do procesu regeneracji DPF, czy też konieczna jest już wymiana na nowy filtr.